Годишен извештај на Центарот за социјална работа на Општина Валандово за 2021 година.

Posebni-Podatoci-2021
Prihodi-i-rashodi-2021
SDP-2021
Bilans-na-Sostojba-2021