Годишен извештај на Центарот за социјална работа на Општина Валандово за 2020 година.

Posebni-podatoci-2020

Prihodi-i-rashodi-2020

SPD-2020

Bilans-na-sostojba-2020